TRÄNINGSLÄGER

Träningsläger för T1 anordnas under våren utomlands.

 Träningsläger för T2-T5 anordnads under sommaren i Sverige. Gemenskap, glädje, sammanhållning, lekar, träning och utflykter