Sjöbo SS Styrelse

Ordförande: Malin Jeppsson

Kassör: Tommy Olofsson

Styrelse: Robin Sundström, Martina Nilsson, Malin Spoelstra, Sandra Pettersson, Emma Lanevi

Revisorer: Bengt Rosberg, Henrik Steen, Corina Carlsson, Sandra Andersson

Valberedning: Sandra Andersson, Sara Nordström, Fia Pålsson