Klubben ser över ny möjlig samarbetspartner gällande klubbkläder